فروش پرچم

پرچم تشریفات ایران

پرچم تشریفات  ایران
پرچم تشریفات ایران در سه نوع ذیل تهیه و تولید میگرد:
-1پرچم تشریفات ایران مخمل گلدوزی : درجه یک همراه با ریشه دوزی ( با ریشه دوبل و ریشه تک )
در این نوع از پارچه مخمل درجه  یک استفاده شده و همراه با ریشه استاندارد دور دوزی شده در ابعاد
 150*90 تولید میشود 
-2پرچم تشریفات ایران ساتن چاپ دیجیتال : همراه با ریشه دوزی ( با ریشه دوبل و ریشه تک )
در این روش از دو نوع  پارچه ساتن ( ساتن امریکایی و ساتن کره 9 کیلویی ) استفاده شده و همراه با
 ریشه استاندارد دور دوزی شده تولید میشود . چاپ و نمای پرچم دو رو به صورت  دو لایه جداگانه
به هم دوخته شده است.
-3پرچم تشریفات ایران مخمل چاپ سیلک : همراه با ریشه دوزی ( با ریشه تک )
در این روش از پارچه مخمل درجه یک استفاده شده و همراه با ریشه استاندارد دور دوزی شده در ابعاد
150*90تولید میشود . چاپ و نمای پرچم دو رو به صورت دو لایه جداگانه به هم دوخته شده است.
قابل ذکر است پرچم تشریفات ایران متناسب با استاندارد روی پایه ( پایه پنجه شیری 
و پایه خورشیدی ) نصب میگردد . ارتفاع میله پرچم قابل تنظیم می باشد.

هیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.

رهگیری پستی
کد رهگیری:
رهگیری!